Schema Bäckadalsgymnasiet

ID=klassbeteckning samt de två första bokstäverna i förnamnet och efternamnet på elev för personligt schema.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00