Kalendarium, läsårstider 2019-2020

Andra aktiviteter än nedanstående, för elever och vårdnadshavare, finns i Vklass.

Höstterminen: 2019-08-21 – 2019-12-20

Studiedagar     3/10, 18/11
Höstlov             28/10-1/11 (Vecka 44)

Vårterminen: 2020-01-07 – 2020-06-12

Studiedagar      7/1, 31/1, 18/3
Sportlov            10/2-14/2 (Vecka 7)
Påsklov             6/4-10/4 (Vecka 15)
Lovdag              13/4, 1/5, 21-22/5
Läsårsavslutning år 1- 2, 11/6
Studentavslutning år 3, 12/6


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00