Frånvaroanmälan

Bäckadalsgymnasiet och Jönköpings kommun vill erbjuda dig en utbildning av hög kvalitet. För att vi skall lyckas tillsammans behöver du vara på plats i skolan.

Vi jobbar medvetet och förebyggande för att öka närvaron i skolan, bland annat genom att kvalitetsutveckla vår undervisning och genom en noggrann uppföljning av elevnärvaro. Vi följer även regelbundet upp anmäld frånvaro, för att säkra att vi inte missar att stödja killer och tjejer som behöver stöd och hjälp.

Ibland blir man dock sjuk, och måste stanna hemma från skolan. Då skall frånvaron anmälas via vår telefontjänst på följande nummer:

Tfn: 036-10 28 00

Anmälan på detta sätt endast om du räknar med frånvaro heldag. Ring före dagens första lektion, dock senast kl 12.00!

Vårdnadshavarinloggning i vårt närvarosystem

Du är fortfarande viktig som vårdnadshavare till din son/dotter, även under gymnasietiden! Som vårdnadshavare får du en inloggning till vårt system i Vklass. Varje vecka skickas ett mail till den adress du uppger i Vklass om frånvaro, läxor, studiedagar med mera. Om ditt barn har en otillåten frånvaro (mer än två timmar) skickas ett varningsmail hem till dig som vårdnadshavare.

Du kan också frånvaroanmäla ditt barn i Vklass.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00