För vårdnadshavare

Du är fortfarande viktig för din son/dotter även om de är 16-19 år gamla. Utifrån vår skolprofession vill vi gärna ha en god kontakt och relation med dig. Vi vill jobba tillsammans för dig med syftet att din son/dotter skall vara så väl rustad som möjligt inför framtiden.

Vilka vägar finns för dig att hålla dig informerad?

I Jönköpings kommun arbetar vi med en gemensam lärplattforn; Vklass. Alla elever och vårdnadshavare har inloggning till Vklass. Via lärplattformen får du information om din sons/dotter skolgång.

Genom din inloggning i Vklass får du löpande information om hur det går i de olika pågående gymnasiekurserna. Här finns information om din son/dotter når målen i de olika pågående kurserna och vad som fungerar väl och mindre väl.  

Vilka vägar finns för dialog skola-vårdnadshavare?

Du kallas en gång per termin till så kallade utvecklingssamtal tillsammans med din son/dotter. Samtalet äger rum med mentor och handlar om studieresultaten och den allmänna skolsituationen. Utvecklingssamtalet är en del av din lagstadgade rätt till information från och dialog med skolan angående din sons/dotters skolsituation.

Under utbildningen kallas du vid ett antal tillfällen till föräldramöte. Mötet är ett sätt för oss att skapa en dialog med dig och ge information.

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss så snart som möjligt om du har frågor eller funderingar kring din sons/dotters skolgång. I första hand är mentor för din sons/dotters klass kontaktperson från skolans sida i dessa lägen. Du hittar kontaktuppgifter under "Kontakt" i toppmenyn ovan.

Välkommen att kontakta oss!

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00