Bäckadalsgymnasiets Elevråd

Elevrådet är rösten mellan eleverna och skolledningen. Elevrådet hjälper skolledningen med elevaktiviteter, samt arrangerar egna aktiviteter.

Elevrådsstyrelsen är en fristående organisation bestående av elever från Bäckadalsgymnasiet. Styrelsen hanterar Elevrådets frågor om skolaktiviteter samt fixar med studenten, studentmössor, studentbalen, elevfester och andra aktiviteter. Elevrådsstyrelsen är de som väljer ut kommittéer till de olika händelserna och frågorna i skolan. Som elev på Bäckadalsgymnasiet kan du ansöka om att vara delaktig i Elevrådsstyrelsen.

Elevprogramrådet deltar i möten mellan eleverna och rektorn, där vi tillsammans informerar varandra om vad som händer. Det här ger elever möjlighet att säga vad man tycker i olika frågor, och vad man vill förbättra. Det finns ett Elevprogramråd för varje rektorsområde. De elever (och ersättare) som deltar i respektive Elevprogramråd väljs ut av sin klass. Rektorn möter eleverna från respektive rektorsområde.

Här hittar du elevrådet: Utanför Energikällan, matsalen i Hus 2, finns Elevrådets kansli.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00