Elevorganisationer på skolan

Elevrådet är elevernas fackliga organisation och arbetar primärt med elevernas arbetsmiljö. De arbetar förebyggande genom att ordna olika aktiviteter. Det pågår även hela tiden en dialog mellan skolledning och elevrådet.

Skol IF är en fristående organisation som arbetar för att aktivera elever på olika sätt inom idrott.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00