Elevdemokrati

En central del av Bäckadalsgymnasiets värdegrund handlar om att vi vill att du som elev skall uppleva delaktighet under den tid du befinner dig hos oss. På Bäckadalsgymnasiet jobbar vi därför systematiskt för att du skall ha inflytande över din skolvardag.

Följande instanser finns på skolan för att se till att våra elever upplever delaktighet:

Elevrådet är elevernas fackliga organisation och arbetar primärt med elevernas arbetsmiljö. De arbetar förebyggande genom att ordna olika aktiviteter. Det pågår även hela tiden en dialog mellan skolledning och elevrådet.  

I varje klass hålls klassråd minst en gång varannan vecka. I klassrådet deltar samtliga elever i klassen och mentor. Eleverna kan där ta upp viktiga frågor och föra dem vidare.

På samtliga program hålls sedan elevprogramråd 2-3 ggr per termin. I elevprogramrådet deltar av eleverna valda representanter som representerar sitt program och rektor. Här kan man diskutera större övergripande frågor som berör hela utbildningen.

På samtliga program hålls även programråd 2-3 ggr per termin. I programrådet deltar av eleverna valda representanter som representerar sina program, branschrepresentanter, rektor och kontaktpolitiker. Här kan man diskutera större övergripande frågor som berör hela utbildningen. Se lista över vilka kontaktpolitiker som representerar Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden i våra olika programråd i listen "Kontaktpolitikerrepresentanter för varje yrkesprogram Jkpg" under "Relaterade dokument" nedan.

I programråd deltar särskilt utsedda kontaktpolitiker, som är med för att det ska finnas en direktdialog mellan eleverna och politikerna i Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (styrande nämnd för gymnasiet i Jönköping). Kontanta gärna dem om du vill diskutera skolfrågor generellt eller vill dryfta frågor om Bäckadalsgymnasiet specifikt. Mailadresser till kontaktpolitiker för Bäckadalsgymnasiet läsåret 2019-2020 hittar du under nedan.


Kontaktpolitiker Bäckadalsgymnasiet

Kontaktpolitiker Hans Holtz (s)

Kontaktpolitiker Katja Öz (s)

Kontaktpolitiker Ola Olsson (c)

Kontaktpolitiker Kamran Sairafi (m)

Kontaktpolitiker Kjell Olsson (kd)

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00