Blanketter

Du hittar blanketter som du som elev eller vårdnadshavare kan ha nytta av under skolgången vid Bäckadalsgymnasiet på Vklass. Exempel på sådana är ansökan om ledighet eller reseersättning under Arbetsplatsförlagt lärande.


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00