Jönköpings kommun

Kursutbud individuellt val år 3

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 3 på Bäckadalsgymnasiet.

50-poängskurser hösttermin

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1länk till annan webbplats

BILBIL01a1HT

Ej TEDES, IMV. Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b.

Naturkunskap 1a2länk till annan webbplats

NAKNAK01a2


Historia 1a2länk till annan webbplats

HISHIS01a2


 

50-poängskurser vårtermin

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1länk till annan webbplats

 BILBIL01a1VT

Ej TEDES, IMV. Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b.

CAD 2länk till annan webbplats

CADCAD02

Ej INPRK, TEDES, IMV

Godkänd i CADCAD01

Samhällskunskap1a2länk till annan webbplats

SAMSAM01a2

Ej BFPED0L

 

100-poängskurser, behörighetskurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Engelska 6länk till annan webbplats

ENGENG06

Ej EEAUT, EEDAT, TEDES, IMV, HAHAN0L, HTHOT0L, HTHOT

Matematik 2alänk till annan webbplats

MATMAT02a

Ej TEDES, IMV

Matematik 2blänk till annan webbplats

MATMAT02b

Ej TEDES, IMV

Matematik 3blänk till annan webbplats

MATMAT03b

Ej TEDES, IMV

Matematik 4länk till annan webbplats

MATMAT04

Ej TE högskolespår

Svenska 2länk till annan webbplats

SVESVE02

Ej TEDES, IMV, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Svenska som andraspråk 2länk till annan webbplats

SVASVA02

Ej TEDES, IMV, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Svenska 3länk till annan webbplats

SVESVE03

Ej TEDES, IMV

Svenska som andraspråk 3länk till annan webbplats

SVASVA03

Ej TEDES, IMV

 

100-poängskurser, praktiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1länk till annan webbplats

BAGBAG01

Ej RLBAG, RLBAG0L

Bild och form 1blänk till annan webbplats

BILBIL01b

Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01a1

Digitalt skapande 1länk till annan webbplats

DIGDIG01

Ej TE praktiskt spår

Ensemble 1länk till annan webbplats

MUSENS01

Måste kunna spela instrument

Idrott och hälsa 1 – specialisering (bollspel)länk till annan webbplats

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 2 – specialisering (bollspel)länk till annan webbplats

IDRIDO02b


Idrott och hälsa 1 – spec. (självvaldidrott)länk till annan webbplats

IDRIDO01v


Idrott och hälsa 2 – spec. (självvaldidrott)länk till annan webbplats

IDRIDO02v


Programmering 2länk till annan webbplats

PRRPRR02


Svets grundlänk till annan webbplats

SAASVT0

Ej INSVE, INSVE0L

 

100-poängskurser, teoretiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Entreprenörskap (UF)länk till annan webbplats

ENTENR0

Ej EEDAT, HVFRI, INSVE, INPRK, INSVE0L, HAHAN0L, HTHOT, IMVHT, HTHOT0L.
Ej TE praktisk spår.

Engelska 7länk till annan webbplats

ENGENG07


Matematik 5länk till annan webbplats

MATMAT05


 

100-poängskurser - fördjupningskurser på enskilda program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Anläggning 1länk till annan webbplats

ANLANAL01

Endast för BAANL

Bartekniklänk till annan webbplats

DRYBAT0

Endast för RLRES, HTHOT, HTHOT0L

Belysningstekniklänk till annan webbplats

INSBES0

Endast för EEAUT, EEDAT, EEENE, EEELT

Data- och medianätlänk till annan webbplats

ELRDAA0

Endast för EEAUT, EEDAT, EEENE, EEELT

Formgivning 2 – mot frisörlänk till annan webbplats

FOMFOR02S

Endast för HVFRI

Godstransporter – specialiseringlänk till annan webbplats

GOSGOD00S2

Endast för FTTRA

Larm-, övervaknings och säkerhetsteknik länk till annan webbplats

LARLAM0

Endast för EEAUT, EEDAT, EEENE, EEELT

Mobil hydraulik 2länk till annan webbplats

MASMOB02

Endast för FTLM

Mät- och styrtekniklänk till annan webbplats

MÄTMÄO0 Endast för EEDAT, EEENE, EEELT