Jönköpings kommun

Kursutbud individuellt val år 3

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 3 på Bäckadalsgymnasiet.

50-poängskurser hösttermin

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1länk till annan webbplats

BILBIL01a1HT

Ej TEDES, IMVTE. Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b.

Naturkunskap 1a2länk till annan webbplats

NAKNAK01a2

Godkänd i Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01A1)

Historia 1a2länk till annan webbplats

HISHIS01a2

Godkänd i Historia 1a1 (HISHIS01A1)


50-poängskurser vårtermin

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1länk till annan webbplats

 BILBIL01a1VT

Ej TEDES, IMVTE. Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b.

CAD 2länk till annan webbplats

CADCAD02

Ej INPRK, TEDES, IMVTE

Godkänd i CAD 1 (CADCAD01)

Samhällskunskap1a2länk till annan webbplats

SAMSAM01a2

Ej BFPED0L


100-poängskurser, behörighetskurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Engelska 6länk till annan webbplats

ENGENG06

Ej EEAUT, EEDAT, TEDES, IMVTE, HAHAN0L, HTHOT0L, HTHOT.
Godkänd i Engelska 5.

Matematik 2alänk till annan webbplats

MATMAT02a

Ej TEDES, IMVTE.

Godkänd i MATMAT01a

Matematik 2blänk till annan webbplats

MATMAT02b

Ej TEDES, IMVTE.
Godkänd i MATMAT01

Matematik 3blänk till annan webbplats

MATMAT03b

Ej TEDES, IMVTE.
Godkänd i MATMAT02a eller MATMAT02b.

Matematik 4länk till annan webbplats

MATMAT04

Ej TE högskolespårer.

Godkänd i MATMAT03b.

Svenska 2länk till annan webbplats

SVESVE02

Ej TEDES, IMVTE, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L.
Godkänd i SVESVE01.

Svenska som andraspråk 2länk till annan webbplats

SVASVA02

Ej TEDES, IMVTE, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Svenska 3länk till annan webbplats

SVESVE03

Ej TEDES, IMVTE.
Godkänd i SVESVE02.

Svenska som andraspråk 3länk till annan webbplats

SVASVA03

Ej TEDES, IMVTE.
Godkänd i SVASVA02.


100-poängskurser, praktiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1länk till annan webbplats

BAGBAG01

Ej RLBAG, RLBAG0L

Bild och form 1blänk till annan webbplats

BILBIL01b

Ej TEDES, IMVTE.
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01a1

Digitalt skapande 1länk till annan webbplats

DIGDIG01

Ej TE praktiskt spår

Ensemble 1länk till annan webbplats

MUSENS01

Instrument finns att använda på lektion.

Idrott och hälsa 2

IDRIDR02


Idrott och hälsa 1 – specialisering (bollspel)länk till annan webbplats

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 2 – specialisering (bollspel)länk till annan webbplats

IDRIDO02b


Idrott och hälsa 1 – spec. (självvaldidrott)länk till annan webbplats

IDRIDO01v


Idrott och hälsa 2 – spec. (självvaldidrott)länk till annan webbplats

IDRIDO02v


Matlagning 1

MALMAL01

Ej RLBAG, RLKOK, RLBAG0L, RLKOK0L

Programmering 2länk till annan webbplats

PRRPRR02

Godkänd i PRRPRR01

Service och bemötande 1

SEVSEV01

Ej HT, RL

Svets grundlänk till annan webbplats

SAASVT0

Ej INSVE0L


100-poängskurser, teoretiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Entreprenörskap (UF)länk till annan webbplats

ENTENR0

Ej EEDAT, HVFRI, INSVE0L, INPRK0L, HAHAN0L, HTHOT, IMVHT, HTHOT0L.
Ej TE praktisk spår.

Engelska 7länk till annan webbplats

ENGENG07

Godkänd i ENGENG06

Matematik 5länk till annan webbplats

MATMAT05

Ej TE högskolespår.

Godkänd i MATMAT04.


100-poängskurser - fördjupningskurser på enskilda program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Anläggning Stensättning 1länk till annan webbplats

ANLANAL01

Endast för BAANL

Bartekniklänk till annan webbplats

DRYBAT0

Endast för RLRES, HTHOT, IMVHT, HTHOT0L

Belysningstekniklänk till annan webbplats

INSBES0

Endast för EEAUT, EEDAT, EEENE, EEELT

Formgivning 2 – mot frisörlänk till annan webbplats

FOMFOR02S

Endast för HVFRI

Godstransporter – specialiseringlänk till annan webbplats

GOSGOD00S2

Endast för FTTRA

Mät- och styrtekniklänk till annan webbplats

MÄTMÄO0 Endast för EEDAT, EEENE, EEELT


Kurser för gymnasiesärskolans program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1

BAGBAG01


Bild 1

BILBIL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Bild 2

BILBIL52

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Hälsa 1

HASHAL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Idrott och hälsa 1 - specialisering bollspel

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 1 - specialisering självvald idrott

IDRIDO01v


Musik 1

MUKMUS51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Svets grund

SAASVT0