Jönköpings kommun

Kursutbud individuellt val år 3

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 3 på Bäckadalsgymnasiet.

50-poängskurser hösttermin 2021

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1 Länk till annan webbplats.

BILBIL01a1HT

Ej TEDES, IMVTE. Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b.

Naturkunskap 1a2 Länk till annan webbplats.

NAKNAK01a2

Godkänd i Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01A1)

Historia 1a2 Länk till annan webbplats.

HISHIS01a2

Godkänd i Historia 1a1 (HISHIS01A1)


50-poängskurser vårtermin 2022

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1 Länk till annan webbplats.

 BILBIL01a1VT

Ej TEDES, IMVTE. Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b.

CAD 2 Länk till annan webbplats.

CADCAD02

Ej INPRK, TEDES, IMVTE

Godkänd i CAD 1 (CADCAD01)

Samhällskunskap1a2 Länk till annan webbplats.

SAMSAM01a2

Ej BFPED0L


100-poängskurser, behörighetskurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Engelska 6 Länk till annan webbplats.

ENGENG06

Ej EEAUT, EEDAT, TEDES, IMVTE, HAHAN0L, HTHOT0L, HTHOT.
Godkänd i Engelska 5.

Matematik 2a Länk till annan webbplats.

MATMAT02a

Ej TEDES, IMVTE.

Godkänd i MATMAT01a

Matematik 2b Länk till annan webbplats.

MATMAT02b

Ej TEDES, IMVTE.
Godkänd i MATMAT01

Matematik 3b Länk till annan webbplats.

MATMAT03b

Ej TEDES, IMVTE.
Godkänd i MATMAT02a eller MATMAT02b.

Matematik 4 Länk till annan webbplats.

MATMAT04

Ej TE högskolespårer.

Godkänd i MATMAT03b.

Svenska 2 Länk till annan webbplats.

SVESVE02

Ej TEDES, IMVTE, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L.
Godkänd i SVESVE01.

Svenska som andraspråk 2 Länk till annan webbplats.

SVASVA02

Ej TEDES, IMVTE, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Svenska 3 Länk till annan webbplats.

SVESVE03

Ej TEDES, IMVTE.
Godkänd i SVESVE02.

Svenska som andraspråk 3 Länk till annan webbplats.

SVASVA03

Ej TEDES, IMVTE.
Godkänd i SVASVA02.


100-poängskurser, praktiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1 Länk till annan webbplats.

BAGBAG01

Ej RLBAG, RLBAG0L

Bild och form 1b Länk till annan webbplats.

BILBIL01b

Ej TEDES, IMVTE.
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01a1

Digitalt skapande 1 Länk till annan webbplats.

DIGDIG01

Ej TE praktiskt spår

Ensemble 1 Länk till annan webbplats.

MUSENS01

Instrument finns att använda på lektion.

Idrott och hälsa 2

IDRIDR02


Idrott och hälsa 1 – specialisering (bollspel) Länk till annan webbplats.

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 2 – specialisering (bollspel) Länk till annan webbplats.

IDRIDO02b


Idrott och hälsa 1 – spec. (självvaldidrott) Länk till annan webbplats.

IDRIDO01v


Idrott och hälsa 2 – spec. (självvaldidrott) Länk till annan webbplats.

IDRIDO02v


Matlagning 1

MALMAL01

Ej RLBAG, RLKOK, RLBAG0L, RLKOK0L

Programmering 2 Länk till annan webbplats.

PRRPRR02

Godkänd i PRRPRR01

Service och bemötande 1

SEVSEV01

Ej HT, RL

Svets grund Länk till annan webbplats.

SAASVT0

Ej INSVE0L


100-poängskurser, teoretiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Entreprenörskap (UF) Länk till annan webbplats.

ENTENR0

Ej EEDAT, HVFRI, INSVE0L, INPRK0L, HAHAN0L, HTHOT, IMVHT, HTHOT0L.
Ej TE praktisk spår.

Engelska 7 Länk till annan webbplats.

ENGENG07

Godkänd i ENGENG06

Matematik 5 Länk till annan webbplats.

MATMAT05

Ej TE högskolespår.

Godkänd i MATMAT04.


100-poängskurser - fördjupningskurser på enskilda program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Anläggning Stensättning 1 Länk till annan webbplats.

ANLANAL01

Endast för BAANL

Barteknik Länk till annan webbplats.

DRYBAT0

Endast för RLRES, HTHOT, IMVHT, HTHOT0L

Belysningsteknik Länk till annan webbplats.

INSBES0

Endast för EEAUT, EEDAT, EEENE, EEELT

Formgivning 2 – mot frisör Länk till annan webbplats.

FOMFOR02S

Endast för HVFRI

Godstransporter – specialisering Länk till annan webbplats.

GOSGOD00S2

Endast för FTTRA

Mät- och styrteknik Länk till annan webbplats.

MÄTMÄO0 Endast för EEDAT, EEENE, EEELT


Kurser för gymnasiesärskolans program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1

BAGBAG01


Bild 1

BILBIL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Bild 2

BILBIL52

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Hälsa 1

HASHAL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Idrott och hälsa 1 - specialisering bollspel

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 1 - specialisering självvald idrott

IDRIDO01v


Musik 1

MUKMUS51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Svets grund

SAASVT0