Jönköpings kommun

Kursutbud individuellt val år 3

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 3 på Bäckadalsgymnasiet.

Mer information om kursernas innehåll finns på Vklass. Information ges också till varje klass från Studie- och Yrkesvägledare.

50-poängskurser hösttermin 2022

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1 Länk till annan webbplats.

BILBIL01a1HT

Ej TE.
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b.

CAD 1 Länk till annan webbplats.

CADCAD01

Ej INPRK0L, TE

Historia 1a2 Länk till annan webbplats.

HISHIS01a2

Du bör ha lägst betyget E i HISHIS01A1

Naturkunskap 1a2 Länk till annan webbplats.

NAKNAK01a2

Du bör ha lägst betyget E i NAKNAK01A1

Samhällskunskap 1a2 Länk till annan webbplats.

SAMSAM01a2

ej BF, BFPED0L


50-poängskurser vårtermin 2023

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a2 Länk till annan webbplats.

 BILBIL01a1VT

Ej TE.
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b.

CAD 2 Länk till annan webbplats.

CADCAD02

Ej INPRK, TE

Godkänd i CADCAD01

Psykologi 1 Länk till annan webbplats.

PSKPSY01100-poängskurser, behörighetskurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Engelska 6 Länk till annan webbplats.

ENGENG06

Ej EEAUT, EEDAT, TE, HAHAN0L, HT, HTHOT0L
Du bör ha lägst betyget E i Engelska 5.

Erbjuds även som utökad kurs

Matematik 2a Länk till annan webbplats.

MATMAT02a

Ej TE

Godkänd i MATMAT01a

Matematik 2b Länk till annan webbplats.

MATMAT02b

Ej TE
Godkänd i MATMAT01a

Matematik 3b Länk till annan webbplats.

MATMAT03b

Ej TE
Godkänd i MATMAT02

Svenska 2 Länk till annan webbplats.

SVESVE02

Ej TE, BF, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L.
Du bör ha lägst betyget E i SVESVE01.

Erbjuds även som utökad kurs

Svenska som andraspråk 2 Länk till annan webbplats.

SVASVA02

Ej TE, BF, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Du bör ha lägst betyget E i SVASVA01

Erbjuds även som utökad kurs

Svenska 3 Länk till annan webbplats.

SVESVE03

Ej TE
Du bör ha lägst betyget E i SVESVE02.

Erbjuds även som utökad kurs

Svenska som andraspråk 3 Länk till annan webbplats.

SVASVA03

Ej TE
Du bör ha lägst betyget E i SVASVA02.

Erbjuds även som utökad kurs


Kurser för enskilda program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Anläggning Stensättning Länk till annan webbplats.

ANLANG0

Endast för BA

Betong 1 Länk till annan webbplats.

BETBET01

Endast för BAANL

Barteknik Länk till annan webbplats.

DRYBAT0

Endast för RLRES, HT, HTHOT0L

El- och hybridfordonsteknik Länk till annan webbplats.

ELCELO01

Endast för FTLM

Elmätteknik Länk till annan webbplats.

ELÄELM01

Endast för EE

Farligt gods/ADR

GOSGOD00S2

Endast för FTTRA

Frisör 4 specialisering Länk till annan webbplats.

HAVFRI04S

Endast för HVFRS

Frisör 5 specialisering Länk till annan webbplats.

HAVFRI05S

Endast för HVFRS

Lastbilsmonterad kran

GOSLAL0

Endast för FTTRA

Matematik 4 Länk till annan webbplats.

MATMAT04

Endast för TE - designspåret

Godkänd i MATMAT03b.

Matematik 5 Länk till annan webbplats.

MATMAT05

Endast för TE - högskolespåret

Webbutveckling Länk till annan webbplats.

WEUWEB01

Endast för EEAUT, EEELT, EEENE


Kurser för gymnasiesärskolans program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1 Länk till annan webbplats.

BAGBAG01


Bild 1 Länk till annan webbplats.

BILBIL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Bild 2 Länk till annan webbplats.

BILBIL52

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Hälsa 1 Länk till annan webbplats.

HASHAL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Idrott och hälsa 1 - specialisering bollspel Länk till annan webbplats.

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 1 - specialisering självvald idrott Länk till annan webbplats.

IDRIDO01v


Musik 1 Länk till annan webbplats.

MUKMUS51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Svets grund Länk till annan webbplats.

SAASVT0