Jönköpings kommun

Kursutbud individuellt val år 2

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 2 på Bäckadalsgymnasiet för läsåret 2021/2022.

Mer information om kursernas innehåll finns på Vklass. Information ges också till varje klass från Studie- och Yrkesvägledare.

50-poängskurser hösttermin 2022

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1 Länk till annan webbplats.

BILBIL01a1

Ej TE

CAD 1 Länk till annan webbplats.

CADCAD01

Ej INPRK0L, TE

Psykologi Länk till annan webbplats.

PSKPSY01


50-poängskurser vårtermin 2023

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a2 Länk till annan webbplats.

 BILBIL01a1

Ej TE

CAD 2 Länk till annan webbplats.

CADCAD02

Ej INPRK0L, TE

Historia 1a2 Länk till annan webbplats.

HISHIS01a2


Naturkunskap 1a2 Länk till annan webbplats.

NAKNAK01a2

Ej BF, BFPEDOL

Samhällskunskap 1a2 Länk till annan webbplats.

SAMSAM01a2

Ej BF, BFPED0L


100-poängskurser, behörighetskurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Engelska 6 Länk till annan webbplats.

ENGENG06

Ej EEAUT, EEDAT, TE, HAHAN0L, HT, HTHOT0L

Erbjuds även som utökad kurs fördelat på 2 år

Fysik 1 Länk till annan webbplats.

FYSFYS01a

150 p, fördelas över två år,
endast som utökad kurs

Matematik 2a Länk till annan webbplats.

MATMAT02a

Ej TE

Matematik 2b Länk till annan webbplats.

MATMAT02b

Ej TE

Svenska 2 Länk till annan webbplats.

SVESVE02

Ej TE, BF, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Erbjuds även som utökad kurs

Svenska som andraspråk 2 Länk till annan webbplats.

SVASVA02

Ej TE, BF, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Erbjuds även som utökad kurs


100-poängskurser; kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1 Länk till annan webbplats.

BAGBAG01

Ej RLBAG, RLBAG0L

Entreprenörskap Länk till annan webbplats.

ENTENR0

ej för EEDAT, HAHAN0L, HT, HTHOT0L, HVFRS, INPRK0L,INSVE0L, TE

Idrott och hälsa 1 – specialisering (bollspel) Länk till annan webbplats.

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 1 – spec. (självvald idrott) Länk till annan webbplats.

IDRIDO01v


Matlagning 1 Länk till annan webbplats.

MALMAL01

Ej RL

Mental Träning Länk till annan webbplats.

HALMEN0


Moderna språk franska steg 3 Länk till annan webbplats.

MODFRA03

Moderna språk steg 3 bygger på moderna språk 2 eller att du läst språket i grundskolan.

Moderna språk spanska steg 3 Länk till annan webbplats.

MODSPA03

Moderna språk steg 3 bygger på moderna språk 2 eller att du läst språket i grundskolan.

Moderna språk tyska steg 3 Länk till annan webbplats.

MODDEU03

Moderna språk steg 3 bygger på moderna språk 2 eller att du läst språket i grundskolan.

Musik (Ensemble 1) Länk till annan webbplats.

MUSENS01

Instrument finns att använda på lektionerna.

Programmering 1 Länk till annan webbplats.

PRRPRR01

Ej EEDAT

Retorik Länk till annan webbplats.

SVERET0


Service och bemötande 1 Länk till annan webbplats.

SEVSEV01

Ej HT, RL

Svets grund Länk till annan webbplats.

SAASVT0

Ej INSVE0L


Kurser för enskilda program

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Betong 1 Länk till annan webbplats.

BETBET01

Endast för BAANL

Farligt gods/ADR

GOSGOD00S2

Endast FTTRA

Flerbränslefordon Länk till annan webbplats.

FLEFLR0

Endast FTLM

Hjulutrustning Länk till annan webbplats.

HJUHJU0

200 p, Endast FTPER

Kurser för gymnasiesärskolans program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1 Länk till annan webbplats.

BAGBAG01


Bild 1 Länk till annan webbplats.

BILBIL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Bild 2 Länk till annan webbplats.

BILBIL52

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Hälsa 1 Länk till annan webbplats.

HASHAL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Idrott och hälsa 1 - specialisering bollspel Länk till annan webbplats.

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 1 - specialisering självvald idrott Länk till annan webbplats.

IDRIDO01v


Musik 1 Länk till annan webbplats.

MUKMUS51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Svets grund Länk till annan webbplats.

SAASVT0