Jönköpings kommun

Kursutbud individuellt val år 2

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 2 på Bäckadalsgymnasiet.

50-poängskurser hösttermin

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1länk till annan webbplats

BILBIL01a1

Ej TEDES, IMVTE.
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b

CAD1länk till annan webbplats

CADCAD01

Ej EEAUT, EEELT, EEENE, INPRK0L, TEDES, IMVTE

50-poängskurser vårtermin

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1länk till annan webbplats

 BILBIL01a1

Ej TEDES, IMV.
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b

CAD 2länk till annan webbplats

CADCAD02

Ej INPRK0L, TEDES, IMVTE

Naturkunskap 1a2länk till annan webbplats

NAKNAK01a2

Ej BFPEDOL

Historia 1a2länk till annan webbplats

HISHIS01a2100-poängskurser, behörighetskurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Engelska 6länk till annan webbplats

ENGENG06

Ej EEAUT, EEDAT, TEDES, IMVTE, HTHOT, HTHOT0L, HAHAN0L

Matematik 2alänk till annan webbplats

MATMAT02a

Ej TEDES, IMVTE

Matematik 2blänk till annan webbplats

MATMAT02b

Ej TEDES, IMVTE

Svenska 2länk till annan webbplats

SVESVE02

Ej TEDES, IMVTE, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Svenska som andraspråk 2länk till annan webbplats

SVASVA02

Ej TEDES, IMVTE, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L


100-poängskurser, praktiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1länk till annan webbplats

BAGBAG01

Ej RLBAG, RLBAG0L

Bild och form 1blänk till annan webbplats

BILBIL01b

Ej TEDES, IMVTE
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01a1

Ensemble 1länk till annan webbplats

MUSENS01

Instrument finns att använda på lektionerna.

Idrott och hälsa 1 – specialisering (bollspel)länk till annan webbplats

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 1 – spec. (självvald idrott)länk till annan webbplats

IDRIDO01v


Matlagning 1

MALMAL01

Ej RLKOK, RLBAG

Programmering 1länk till annan webbplats

PRRPRR01

Ej EEDAT

Service och bemötande 1

SEVSEV01

Ej HT, RL

Svets grundlänk till annan webbplats

SAASVT0

Ej INSVE0L


100-poängskurser, teoretiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Entreprenörskap (UF)länk till annan webbplats

ENTENR0

Ej EEDAT, HVFRI, INSVE0L, INPRK0L, HAHAN0L, HTHOT, IMVHT, HTOL0L,
TE praktiska spåret.

Moderna språk tyska steg 3länk till annan webbplats

MODDEU03


Moderna språk franska steg 3länk till annan webbplats

MODFRA03


Moderna språk spanska steg 3länk till annan webbplats

MODSPA03100-poängskurser - fördjupningskurser på enskilda program

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Flerbränslefordon

FLEFLR0

Endast FTLM

Formgivning 1

FOMFOR01S

Endast HVFRI

200-poängskurser - fördjupningskurser på enskilda program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Hjulutrustning

HJUSHJU0

Endast FTPER

Kurser för gymnasiesärskolans program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1

BAGBAG01


Bild 1

BILBIL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Bild 2

BILBIL52

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Hälsa 1

HASHAL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Idrott och hälsa 1 - specialisering bollspel

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 1 - specialisering självvald idrott

IDRIDO01v


Musik 1

MUKMUS51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Svets grund

SAASVT0