Jönköpings kommun

Kursutbud individuellt val år 2

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 2 på Bäckadalsgymnasiet.

50-poängskurser hösttermin

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1länk till annan webbplats

BILBIL01a1

Ej TEDES, IMV.
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b

CAD1länk till annan webbplats

CADCAD01

Ej EEAUT, EEELT, EEENE, INPRK, TEDES, IMV

50-poängskurser vårtermin

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1länk till annan webbplats

 BILBIL01a1

Ej TEDES, IMV.
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b

CAD 2länk till annan webbplats

CADCAD02

Ej INPRKR, TEDES, IMV

Naturkunskap 1a2länk till annan webbplats

NAKNAK01a2

 Ej BFPEDOL

Historia 1a2länk till annan webbplats

HISHIS01a2


 

100-poängskurser, behörighetskurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Engelska 6länk till annan webbplats

ENGENG06

Ej EEAUT, EEDAT, TEDES, IMV, HTHOT, HTHOT0L, HAHAN0L

Matematik 2alänk till annan webbplats

MATMAT02a

Ej TEDES, IMV

Matematik 2blänk till annan webbplats

MATMAT02b

Ej TEDES, IMV

Svenska 2länk till annan webbplats

SVESVE02

Ej TEDES, IMV, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Svenska som andraspråk 2länk till annan webbplats

SVASVA02

Ej TEDES, IMV BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L


100-poängskurser, praktiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1länk till annan webbplats

BAGBAG01

Ej RLBAG, RLBAG0L

Bild och form 1blänk till annan webbplats

BILBIL01b

Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01a1

Datorteknik 1alänk till annan webbplats

DAODAT01a

Ej EEAUT, EEELT, EEENE, EEDAT

Ensemble 1länk till annan webbplats

MUSENS01

Måste kunna spela instrument

Idrott och hälsa 1 – specialisering (bollspel)länk till annan webbplats

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 1 – spec. (självvaldidrott)länk till annan webbplats

IDRIDO01v


Programmering 1länk till annan webbplats

PRRPRR01

Ej EEDAT

Svets grundlänk till annan webbplats

SAASVT0

Ej INSVE, INSVE0L


100-poängskurser, teoretiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Entreprenörskap (UF)länk till annan webbplats

ENTENR0

Ej EEDAT, HVFRI, INSVE, INPRK, INSVE0L, HAHAN0L, HTHOT, IMVHT, HTOL0L, TE praktiska spåret.

Moderna språk tyska steg 3länk till annan webbplats

MODDEU03


Moderna språk franska steg 3länk till annan webbplats

MODFRA03


Moderna språk spanska steg 3länk till annan webbplats

MODSPA03100-poängskurser - fördjupningskurser på enskilda program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Belysningstekniklänk till annan webbplats

INBES0

Endast för EEAUT, EEDAT, EEENE, EEELT

Data- och medianätlänk till annan webbplats

ELRDAA0

Endast för EEAUT, EEDAT, EEENE, EEELT

Formgivning 1 – mot frisörlänk till annan webbplats

FOMFOR01S

Endast för HVFRI

Komfort- och säkerhetssystemlänk till annan webbplats

PERKOM01b

Endast för FTPER

Komfortsystemlänk till annan webbplats

MASKOM0

Endast för FTLM

Larm-, övervakning- och säkerhetstekniklänk till annan webbplats

LARLAM0

Endast för EEAUT, EEDAT, EENE

Lastbilsmonterad kranlänk till annan webbplats

GOSLAL0

Endast för FTTRA

Mät- och styrtekniklänk till annan webbplats

MÄTMÄO0

Endast för EEDAT, EEENE, EEELT

Bild 1länk till annan webbplats

BIBBIL51

PR

Entreprenörskaplänk till annan webbplats

ENRENT5

PR

Fotografisk bild 1länk till annan webbplats

FOAFOT51

PR

Hälsa 1länk till annan webbplats

HASHAL51

PR, ej PRHOHAL

Fritid och friskvård 1länk till annan webbplats

FROFRT51

PR, ej PRHOHAL

Livsmedel och näringskunskaplänk till annan webbplats

LISLIV5

PR, ej PRHRHOT

Mat och butik 1länk till annan webbplats

LISMAT51

PR, ej PRHRHOT

Teater 1länk till annan webbplats

TEETEAS51

PR