Kursutbud för Lärvux

Under läsåret 2017/2018 kan du läsa dessa kurser

Kost, vikt och fysisk aktivitet - Laga god smalmat, göra menyer, baka nyttiga
matbröd, ha koll på din egen vikt och vara fysiskt aktiv. (Två terminer)
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Hälsa - Rörelse och träning i olika former, avslappnings- och samarbetsövningar,
ta hand om sig själv så man mår bra. (En termin)
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Estetisk kommunikation - Att uttrycka sig på olika sätt. Välj mellan bild, musik,
drama och film. (Två terminer)
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Skrivarskola - Skriva med fantasi, lyssna på berättelser, träffa författare, litterära
skatter på bibliotek. (två terminer)
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Kärlek och relationer - Kursen bygger på deltagarnas erfarenheter och frågor, om
kärlek och vänskap, längtan, gränser, att bli accepterad för den man är. (En termin)
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Min plats på jorden - Vad finns i närmiljön t.ex. räddningstjänst, service, fritids och kulturaktiviteter, kyrkor? Aktuella händelser här och i världen. Kan man lita på reklam
och info i media? (Två terminer)
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Digital kompetens - Hantera dator, iPad och mobil. Sociala medier,
söka info på Internet. Program för text, bild och layout. (Två terminer)
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Svenska - Berätta, skriva, läsa, prata om nyheter, film
och böcker. (Individuell tid)
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Matematik - Räkna och förstå matte, t ex pengar, tid
och mått. Procenträkning t ex när man ska handla på rea.
(Individuell tid)
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Engelska - Tala, skriva, läsa och sjunga på engelska.
Kunskap om länder där engelska är förstaspråk. (Individuell tid)
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Språk och kommunikation - Prata med ord, bild och
tecken. Lätt engelska. (Individuell tid ) 
Kursen i bilder, pdföppnas i nytt fönster

Du kan också söka kurser på grundläggande nivå, läs mer om dessa på www.skolverket.selänk till annan webbplats.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00