Elevfokus, tydlighet, höga förväntningar, respekt, delaktighet/samarbete - det är Bäckadal!

Vårt arbete med värdegrundsfrågor har varit i fokus under en tid. Detta har resulterat i orden i rubriken; de värdeord som ska prägla vår skola.

Värdeorden har tagits fram genom ett gemensamt arbete av all personal. De är länken mellan skolans uppdrag och vår vardag, och ska vägleda oss i möten med elever och kollegor.

Här kan du läsa mer om vad varje värdeord står för.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00