Se Lärvux arbete med himlakroppar i entrén hus 2!

Lärvux har arbetat med kometer, rymsonder och UFO:n i sin kurs Rymden. Resultatet kan du se i entrén vid Energikällan.

Visste du att att en rymdsond har släppt ner en landare på en komet? Tack vare det kan vi ta del av prover och foton från kometen och bland annat har de hittat organiskt material. Spännande! Mer om det och andra saker hittar du ihop med utställningen.

De som arbetat med kursen och utställningen heter Ida Lund, Mattias Melin, Daniel Fhager, Lena Gustavsson och Wilhelm Rösiö. Deras lärare heter Bernt Persson och Susann Gustafsson.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00