Information kring explosion på Bäckadalsgymnasiet

Uppdaterad information 25/1

2017-01-25

Efter gårdagens incident på Bäckadalsgymnasiet (se nedan) har en elev stängts av.

Avstängningen sker i enlighet med skollagens 5 kap § 17, där huvudman kan besluta att helt eller delvis stänga av en elev om elevens uppförande inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. Avstängningen gäller inledningsvis i en vecka, då utredning av händelsen sker och beslut om eventuellt ytterligare avstängning tas.

För frågor om ovanstående hänvisas till gymnasiechef Karin Kihlman Thornell:
tfn 036-10 62 70 alt. karin.kihlman-thornell@jonkoping.se

/Skolledningen Bäckadalsgymnasiet

___________________________________________
2017-01-24

Vid lunchtid tisdagen den 24 januari skedde en explosion i Bäckadalsgymnasiets matsal (hus 2, Åsenvägen). En hemmagjord smällare kastades in i matsalen och gav en kraftig smäll. Explosionen orsakade inga personskador, men elever och personal som fanns i matsalen chockades av händelsen.

Polisen fanns snabbt på plats för att säkerställa spår samt förhöra vittnen. Ett extra möte med skolans ledning och säkerhetssamordnare genomförs nu under eftermiddagen.

Elever som var i närheten vid explosionen har undersökts av vårdpersonal. Vi tar elevers och vårdnadshavares eventuella oro på största allvar, och har kuratorer och personal på plats för dem som känner behov av samtal.

Karin Kihlman Thornell, gymnasiechef, finns tillgänglig för att svara på frågor från media:
karin.kihlman-thornell@jonkoping.se alt. tfn 036 - 10 62 70.

Vi uppmanar vårdnadshavare att vända sig till resp. rektor vid frågor. Kontaktuppgifter till rektorer och skolledning finns via denna länk.

/Skolledningen Bäckadal

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00