Fordonselever besökte Automässan i Göteborg

En viktig del av gymnasieutbildning är kopplingen till det som händer utanför skolan. Att få insikt i hur branschen ser ut, ny teknik och olika karriärmöjligheter. Den 19 januari besökte 50 elever från Fordons- och transportprogrammet nordens största mötesplats för fordons- och verkstadsbranschens service- och eftermarknad.

Över 260 utställare var med på Automässan och presenterade det senaste inom teknik och serivce. På plats fanns branschens ledande leverantörer, det genomfördes trendseminarier och aktiviteter, och besökarna fick ta del av ny teknik och innovationer.

- På mässan får våra elever ta del av den nya tekniken i fordonsbranschen och knyta personliga kontakter. Det är en möjlighet att få reda på vad som förväntas av dem när de är färdiga med skolan, säger Johan Sinclair som är lärare i fordonstekniska ämnen på Bäckadal.  

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00