Studie- och yrkesvägledare

Till studie-och yrkesvägledaren är du välkommen om du har frågor och funderingar kring dina studier, framtidsplaner eller annat som gäller yrken eller vidare studier. Det kan vara frågor kring individuellt val, yrkesinformation, studiefinansiering, hur du skriver CV inför jobbansökan, information om Universitet/ högskola, folkhögskola, YH utbildning etc.

Du kan ha ett individuellt vägledningssamtal med studie-och yrkesvägledaren om just dina egna tankar och frågor. Vägledningssamtalet skall bidra till att du får information och vägledning som leder dig till väl underbyggda beslut.

Studie-och yrkesvägledaren har även informationer klassvis där du också har möjlighet att ställa dina frågor.


Kontakt

SYV (EE, HV, IN, RL, TE, IMIND) Ola Hjalte
tfn 036 - 10 62 92

SYV (BA, FT, IMFIA, IMSPR) 
Ingalill Bragd Rieden,
tfn 036 - 10 79 88

SYV (GS, SUV) Madeleine Lindqvist,
tfn 036 - 10 60 90

SYV (yrkesintro. IMSPR)
Habibeh Nikzad Areshtanab
tfn 036-10 66 65

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00