Resurstid

Varje vecka finns lärare i våra olika ämnen tillgängliga för att ge stöd i pågående kurser under en gemensam resurstid. Du hittar tidpunkten för resurstid i ditt personliga schema.

Resurstiden kan du som elev använda till exempel för att få extra hjälp från en kunnig lärare med något moment som känns svårt. Du kan också ta hjälp av resurstiden för att förbereda dig för prövning i en kurs där du fått ett F-betyg.

Har du frågor om resurstiden – fråga i första hand undervisande lärare i den kurs där du känner ett behov av stöd.


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00