Elevhälsan


Ann-Louise Fransson
Skolsköterska (HV,IN,EE,TE)

ann-louise.fransson@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 88

Berit Lindmark
Speciallärare (RL och SMHR)

berit.lindmark@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 79 83

Britt-Marie Rossiter
Kurator (HV,IN,EE och TE)

Tfn 036 - 10 62 87

Clara Gustafsson
Kurator (RL, GS, SMHR, IMRS, IMSPR, IMIND)

clara.gustafsson@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 76 47 alt. 0761 - 39 94 92

Elisabeth Tält
Skolsköterska (BA, FT)

elisabeth.talt@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 74

Emma Bertilsson
Kurator (BA)

emma.bertilsson@jonkoping.se

Tfn 0724-50 06 08

Helena Ekblad
Skolsköterska (GS, RL, Lärvux)

helena.ekblad@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 55 70

Jan Gustafsson
Speciallärare (FT)

jan.gustafsson@jonkoping.se


Marie Stengel
Specialpedagog (EE, IN och TE)

marie.stengel@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 61 05

Monica Rullman
Kurator (FT, BA)

monica.rullman@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 21 02

Sonja Svensson
Speciallärare (BA och HV)

sonja.svensson@jonkoping.se

Tfn. 0703-75 32 92

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00